HYVIN SUUNNITELTU

ON PUOLIKSI TEHTY

TARVEKARTOITUS

Tarvekartoitus on onnistuneen lopputuloksen kannalta välttämätön vaihe automaatio-järjestelmän toteutuksessa. Tarvekartoituksen tehtävänä on selvittää sinun tarpeet järjestelmän toiminnallisuuksille. Kartoituksen yhteydessä selvitämme sinun olemassa olevet laitteet, sekä tarpeet uusille laitteille.

 

Asiantuntijana osaamme  osaa antaa sinulle lisäinformaatiota järjestelmän mahdollisuuksista ja varautua päivitysmahdollisuuksiin myös tulevaisuudessa.

Automaatiojärjestelmän tarvekartoitus
Automaatiojärjestelmän projektisuunnitelma

PROJEKTISUUNNITELMA

Projektisuunnitelma mahdollistaa nopean ja kustannustehokkaan toteutuksen. Automaatiojärjestelmä toimii rajapintana muiden talotekniikkajärjestelmien välillä, joten projektisuunnitelma ja aikataulutus talon eri vaiheiden toteutuksissa täytyy olla hallinnassa. Hyvällä suunnittelulla vältytään turhilta viivästyksiltä ja lisäkustannuksilta.

 

Asiantuntijana toimimme projektissa konsulttina ja kommunikoi mme muiden toimittajien ja urakoitsijoiden kanssa projektin etenemisestä ja mahdollisista muutoksista.

TOTEUTUS

Järjestelmän asennus tehdään valmiin projektisuunnitelman mukaisesti. Ennen laiteasennuksia varmistutaan että tarvittavat kaapelit ovat asianmukaisesti asennettu ja mitattu. Laitteet asennetaan esiohjelmoituna ennalta määriteltyihin paikkoihin ja valmiiksi päätettyihin kaapeleihin.

 

Asennustyön jälkeen säädetään laitteiden asetukset ja suoritetaan mahdolliset lisäohjelmoinnit. Käyttöönottovaiheessa järjestelmä testataan ja hienosäädetään, jonka jälkeen sinulle annetaan käyttöopastus ja tarvittava dokumentaatio projektista.

Automaatiojärjestelmän toteutus